Sitedirect webdesign

 

Contributie
Indien u al lid bent of lid wilt worden hanteren wij de volgende contributie:

 

Verdeling indelingsklasse A, B en C:

A.       Onderneming gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw €  254,20 incl. BTW per jaar.

B.       Onderneming gevestigd op een kavel tot en met 1000 m2 €  482,98 incl. BTW per jaar
C.       Onderneming gevestigd op een kavel die de 1000 m2 te boven gaat €  838,87 incl. BTW per jaar.

- Overeenkomstduur 3 jaar, vanaf ...... en eindigd op......


Stilzwijgende verlenging van telkens 3 jaar.


Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst uitsluitend bij: bedrijfsbeëindiging, verkopen of huur van het betreffende onroerende goed waarvoor deze overeenkomst van toepassing is, overdracht van de onderneming/instelling of faillissement.